Bildiri Özeti

 

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildiriler yalnız POSTER olarak ve hakem değerlendirmeleri sonucunda kabul edilecektir.

 

Bildiri Özetinizi aşağıda verilen mail adresine poster bildiri gönderim kurallarına uygun şekilde mail gönderiniz.

hemguclendirme.sem2019@gmail.com

 

 

Poster Bildiri Gönderim Kuralları

 

Kongreye gönderilen bildiri özetleri sadece Online Bildiri Modülü kullanılarak gönderilebilecektir. Yazılı form, e-posta, faks ve diğer yöntemlerle başvurular kabul edilmeyecektir. Bildirilerle ilgili tüm değerlendirme süreci kullanıcıya ait e-posta ve şifre ile sistem üzerinden takip edebilecektir. Aksaklıkların olmaması için bildiri özeti giriş formu doldurma kurallarını çok dikkatlice okumanız ve aşağıdaki kurallara dikkat etmeniz gerekmektedir.

 

 • Bildiriler Türkçe olarak yazılmalıdır.
 • Bildiri özetleri en fazla 300 kelime olacak şekilde hazırlanmalıdır.
 • Bildiri göndermede kullanılan yazı karakteri sistem tarafından otomatik olarak tüm bildiriler için standartlaştırılmış olup farklı yazı karakteri kullanmak mümkün değildir.
 • Bildiriler Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuçlar, Öneriler ve Anahtar Sözcükler olarak düzenlenmelidir.
 • Anahtar sözcük sayısı en az 3 en fazla 5 olmalıdır.
 • Başlık çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti başlığında pH ya da NaCl gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır. Metin içinde kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak tam açılımı yazılmalıdır.
 • İnternet üzerinden gönderilen özetler aynen basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
 • Bildiriyi sunacak olan kişinin iletişim bilgilerinin doğruluğundan emin olunmalıdır.
 • Bildiri özetlerini son gönderme tarihi 26 Nisan 2019’dur.

 

Geri Bildirim

 

 • Özet gönderme işleminden sonra poster bildiri kabul listesi yayınlanacaktır.
 • Posterler online bildiri kitapçığı şeklinde sempozyum web sayfasında yayınlanacaktır.
 • Kabul edilen tüm posterler, liste halinde sunulacaktır.

 

Poster Sunumu

 

 • Kabul edilen poster özetleri bildiri sistemi üzerinden “basılı poster” olarak hazırlanmalıdır.

 

Basılı Poster Hazırlama Kuralları

 

 • Posterin maksimum boyutu 70 cm X 90 cm ve en az 2 m uzaklıktan okunabilir olmalıdır. Posterin hazırlanması sırasında aşağıdaki kurallar göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Posterler, MS PowerPoint dokümanı olarak olgu tam metin yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmalıdır.
 • Posterde bulunan tüm yazılar Arial yazı karakterleri seçilmeli; başlık, yazar isimleri ve iletişim adresleri için en az 26-40 ve diğer bölümler için 16-18 punto büyüklükte kullanılmalıdır.
 • Poster Bildiriler Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuçlar ve Öneriler bölümlerinden oluşmalı ve anahtar kelimeler ve kaynaklar belirtilmelidir. Görselliği artırıcı şekil ve fotoğraflar kullanılabilir.
 • Poster sahipleri poster basımlarını kendileri yaptıracaklardır.
 • Posterler organizasyon komitesince belirlenecek numaralanmış panolara asılacaktır.
 • Poster yapıştırma konusunda organizasyon komitesi görevlileri poster sahiplerine yardımcı olacaktır.
 • Poster sahipleri programda belirtilen tarih ve saatlerde posterlerinin başında bulunacaklar ve çalışmaları konusunda bilgi vereceklerdir.
 • Poster sahipleri kendilerine verilen sürenin sonunda posterlerini kaldıracaklardır. Zamanında kaldırılmayan posterlerin sorumluluğu sahiplerine aittir.

 

Poster bildiri ödülleri

 

Poster bildiriler, “hemşire” lere ayrı ayrı birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verilecektir.