İletişim

SEKRETERYA

 

- Arş. Gör. Elif Güzide EMİRZA
- Arş. Gör. Tuğba KAVALALI ERDOĞAN
- Arş. Gör. Emel GÜVEN
- Arş. Gör. Sevil MASAT

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum/Samsun
Telefon: 0(362)3121919 – 6384 / 6306  

e-mail: hemguclendirme.sem2019@gmail.com

Instagram : @3.hemsireligiguclendirme